Girls Varsity Basketball vs. Davidson Day School - Asheville School