Girls Varsity Basketball vs. Carolina Day School - Asheville School